Cookie & Privacyverklaring

eMedvertise N.V.

Dit is de website van eMedvertise N.V., gevestigd aan de Mahaaiweg 6 te Willemstad, Curaçao. Als je deze website bezoekt of je solliciteert via deze website, laat je gegevens bij ons achter. Maar wat doen we nou eigenlijk precies met die gegevens? Hieronder lees je welke regels er zijn en hoe we ons daaraan houden.

Cookies! Wat zijn dat?

Een cookie is een klein bestandje dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestandje houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. eMedvertise gebruikt deze cookies om de inhoud van onze website te verbeteren. Van deze cookies wordt geen commercieel gebruik gemaakt en de hieruit verkregen gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.

Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in jouw browser. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Als je cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van onze website niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kan maken.

Respect privacy! We houden ons aan de regels

eMedvertise hecht grote waarde aan privacy en databescherming. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de toepasselijk (Europese) privacywetgeving. De gegevens uit de sollicitatieprocedure zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om een verantwoord wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het solliciteren op een vacature binnen eMedvertise ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door eMedvertise en worden opgenomen in onze database.

Hoe komen wij aan onze informatie?

Tijdens jouw bezoek aan onze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Tijdens een eventueel sollicitatieproces vragen wij daarnaast diverse gegevens van je op om je sollicitatie goed te kunnen beoordelen, behandelen en contact met je te kunnen opnemen en te onderhouden.

- Wij verzamelen informatie die jij aan ons verstrekt.

Om te solliciteren of een kop koffie met ons te drinken vragen wij jou om ons bepaalde (contact)gegevens te verstrekken. Deze gegevens kunnen verschillen per vacature. Het gaat over het algemeen om de volgende gegevens: geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, woonplaats en geboortedatum. Daarnaast verwerken wij de gegevens die jij aan ons verstrekt via bijvoorbeeld jouw CV of motivatiebrief.

- Wij verzamelen informatie via geautomatiseerde methodes.

Wij maken tevens gebruik van geautomatiseerde technologie om informatie van jouw computersysteem of mobiele toestel te verzamelen wanneer jij onze website bezoekt. Onder geautomatiseerde technologie vallen onder meer cookies en webbeacons. Gegevens die we op deze manier kunnen verzamelen zijn bijvoorbeeld:
Deze gegevens zijn niet tot jou als persoon te herleiden. Deze gegevens verzamelen we om de effectiviteit van onze website en onze communicatie te meten en verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Wij verzamelen informatie via derden

Voor bepaalde functie vragen wij kandidaten in de sollicitatieprocedure om een zogenoemde online DISC test te doen. Wij maken hiervoor gebruik van een externe partij. Van die partij ontvangen wij de resultaten van de door jouw gemaakte test.

Aangezien eMedvertise veel belang hecht aan het vinden van de juiste kandidaten voor de openstaande vacatures, worden kandidaten door ons daarom ook regelmatig gescreend middels Google Search en Social Media. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat wij ook langs deze weg gegevens over jou verzamelen.

Jouw gegevens?! Daar gaan wij zorgvuldig mee om

Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verzameld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Dit betekent dat we jouw gegevens alleen gebruiken voor:
Als jouw sollicitatie interessant is, worden jouw gegevens gedeeld met personen binnen de organisatie die bij het sollicitatieproces betrokken zijn. Jouw gegevens worden niet buiten de organisatie gedeeld.

We beschermen jouw gegevens

Wij nemen tevens beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig

Sollicitatiegegevens worden door ons vernietigd uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Wil je dat wij je sollicitatiegegevens langer bewaren om je op een eventueel later moment te kunnen benaderen voor een geschikte vacature? Geef dit dan expliciet aan in je sollicitatie. In dat geval worden jouw gegevens maximaal 12 maanden bewaard, waarna alle gegevens volledig uit ons sollicitatiesysteem worden verwijderd. Heb je toch tussentijds bezwaar tegen het bewaren van jouw gegevens, dan geef je dat gewoon even per e-mail aan via [email protected].

Je kunt altijd vragen tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van je gegevens

Indien je dit wenst kan eMedvertise je een overzicht verstrekken van jouw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen wij deze informatie corrigeren.

Je kan daarnaast een beroep op het recht op vergetelheid doen. In zo’n geval worden jouw persoonsgegevens – voor zover nog in ons bezit – definitief verwijderd of geanonimiseerd. Wil je de persoonsgegevens ontvangen die je aan ons hebt verstrekt? Ook dat is natuurlijk mogelijk.

Op je op een van bovenstaand rechten te beroepen stuur je een e-mail naar [email protected].

Toch een klacht of vragen?

We doen ons uiterste best om je tevreden te houden en jouw privacyrechten te respecteren. Heb je toch een klacht, neem dan contact op met onze afdeling Privacy&Compliance via [email protected]. Als je niet tevreden bent over hoe de klacht is afgehandeld, dan kun je je verhaal voorleggen aan onze Functionaris voor Gegevensbescherming via [email protected].

Mocht je na het lezen van dit Privacy & Cookie statement toch nog vragen hebben? Ook dan kan je contact met ons opnemen via [email protected].
Logo emedvertise

Business address:

Mahaaiweg 6, Curaçao

Correspondence address:

P.O. Box: 3335, Curaçao
Chamber of Commerce nr: 108686

eMedvertise – © 2021 All right Reserved | Designed with By Terdis Webhosting